Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Wydawcą i właścicielem niniejszego  serwisu internetowego pod adresem https://www.studio-nieruchomosci.com.pl/ jest  STUDIO NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., REGON: 525373341, NIP: 5423468552, z siedzibą: ul. Wiejska, nr 71, lok. 6, 15-351 Białystok, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001037564
 2. https://www.studio-nieruchomosci.com.pl/ (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Niniejsza polityka opisuje zasady korzystania z Serwisu, w szczególności opisuje zasady korzystania przez Serwis z plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 4. Niniejsza polityka zawiera także klauzule informacyjne w rozumieniu art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych nie tylko Użytkowników Serwisu, ale również innych klientów oraz kontrahentów STUDIO NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.

 1. Polityka plików cookies (ciasteczek)

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
  1. Analityczne - wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
  2. Funkcjonalne - wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
  3. Reklamowe - wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika, np. w ramach systemu reklamowego Facebook’a lub Google’a.
  4. Związane z social media - wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Instagram, Twitter itp.
 8. Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w części B. Ochrona danych osobowych.
 9. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do decyzji w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Informacje o konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych internetowych znajdziesz tutaj:
  1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  3. Microsoft Edge:
   https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  4. Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 10.  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Serwis przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. STUDIO NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., REGON: 525373341, NIP: 5423468552, z siedzibą: ul. Wiejska, nr 71, lok. 6, 15-351 Białystok, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001037564, email: biuro@studio-nieruchomosci.com.pl jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) gromadzonych przez Serwis.
 3. ADO prowadzi działalność  w zakresie pośrednictwa obrocie nieruchomościami. Za pośrednictwem Serwisu ADO wypełnia także obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO) w stosunku do podmiotów danych (m.in. klientów i kontrahentów) niebędących Użytkownikami Serwisu, w szczególności na podstawie art. 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem zgody (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, akceptację plików cookies, wysłanie wiadomości email do ADO) :

 1. jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach w i w zakresie opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych, w celu prezentacji usług administratora, w celu przedstawiania ofert nieruchomości, w celu obsługi kredytowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 2. jeśli zadzwonisz do ADO, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas takiej rozmowy telefonicznej lub w wiadomości elektronicznej;
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 4. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 5. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 8. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies reklamowych w ramach systemu reklamowego Facebook’a (FB Ads), wtyczki komunikatora Messenger  lub Google’a (Google Ads, Google Analitics) :

 1. jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zwłaszcza poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki, to dane przetwarzane będą do analityki  reklamowej i w innych celach marketingowych, w celu prezentacji usług administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 2. Twoje dane mogą też być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),a prawnie uzasadniony interes polega na gromadzeniu przez Administratora danych analitycznych o użytkownikach serwisu (zgodnie z możliwościami systemów FB Ads, Google Ads, Google Analitics) w celu lepszego dopasowania oferty usług świadczonych przez Administratora, w celu pozycjonowania Serwisu i w celu optymalizacji kosztów reklamowych.
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora, podmioty świadczące obsługę informatyczną lub marketingową, dostarczyciele usług FB Ads, Google Ads, Google Analitics;
 4. Twoje dane mogą być  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 5. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 8. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy pośrednictwa:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

- w celu prawidłowego wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę przez okres obowiązywania umowy;

- w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami - jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

- w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej);

- w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, przez 5 lat, licząc od następnego dnia od zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- jeśli wyraziłeś dodatkowo przy podpisywaniu umowy zgodę (np. na przetwarzanie w celach marketingowych, na kontakt doradcy kredytowego itd.), to dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody.

 1. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  inni pośrednicy współpracujący w ramach systemu MLS.org.pl, notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 2. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 3. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 5. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 6. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prezentacją nieruchomości bez zawarcia umowy pośrednictwa:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

- w celu prezentacji nieruchomości oferowanej do sprzedaży / najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO. Przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (poprawna realizacja umowy pośrednictwa ze Sprzedającym / Wynajmującym) i  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, tj. przez Sprzedającego/Wynajmującego (zapewnienie bezpieczeństwa majątkowego i prezentacji nieruchomości tylko zweryfikowanym oglądającym);

- w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami - jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

- jeśli wyraziłeś dodatkowo przy podpisywaniu umowy zgodę (np. na przetwarzanie w celach marketingowych, na kontakt doradcy kredytowego itd.), to dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody.

 1. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 2. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 3. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową prezentacji nieruchomości; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 6. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy (innej niż umowa pośrednictwa) przez ADO (np. umowy o obsługę prawną, obsługę księgową, umowy z dostarczycielami usług lub towarów dla ADO):

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

- w celu prawidłowego wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę przez okres obowiązywania umowy;

- w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami - jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

- w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej);

 1. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach i w zakreach opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 2. Jeśli zadzwonisz do nas, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, wyślesz list (np. w celu złożenia oferty świadczenia usług lub sprzedaży towarów) to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas takiej rozmowy telefonicznej, pisemnie lub w wiadomości elektronicznej;
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  inni pośrednicy współpracujący w ramach systemu MLS.org.pl, notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 4. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 5. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 8. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem przepisów AML/CTF ( dane beneficjenta rzeczywistego nie będącego klientem, stroną umowy pośrednictwa):

 1. jeśli nie jesteś stroną umowy pośrednictwa, nie działasz jako reprezentant lub pełnomocnik strony, to Twoje dane Administrator pozyskał z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowego Rejestru Sądowego lub z oświadczenia podmiotu, w którym jesteś beneficjentem rzeczywistym;
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, przez 5 lat, licząc od następnego dnia od zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora, podmiot świadczący obsługe informatyczną ;
 4. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 5. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 8. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Klauzula informacyjna dla fanpage Administratora na Facebook’u

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników niniejszego fanpage’a (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064188727811)  jest STUDIO NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., REGON: 525373341, NIP: 5423468552, z siedzibą: ul. Wiejska, nr 71, lok. 6, 15-351 Białystok, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001037564 ;
 2. Z administratorem danych mogą się Państwo się skontaktować pod w/w adresem lub poprzez e-mail: biuro@studio-nieruchomosci.com.pl
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
 • Prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,
 • Informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje administrator,
 • Informowania o produktach i usługach administratora,
 • Budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
 • Komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
 • Ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • Analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
 • Prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa).
 2. W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 3. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 4. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage
 5. Dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Meta Platforms Ireland Limited oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u administratora.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage administratora.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

rozumiem